POLITYKA PRYWATNOŚCI GSMhelp

Niniejszy dokument precyzuje i wyjaśnia w jaki sposób Serwis zbiera i wykorzystuje informacje, które Użytkownik

zdecydował się udostępnić. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje wszelkie praktyki opisane w Polityce

Prywatności.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności w dowolnym momencie, bez

uprzedniego powiadomienia. Aktualna treść Polityki Prywatności zamieszczona zostanie pod niniejszym adresem

internetowym. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę wszelkie warunki i postanowienia zawarte w nowym

tekście. W gestii Użytkownika leży sprawdzanie czy w Polityce Prywatności nie zaszły zmiany oraz zapoznanie się z

nimi.

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu GSMhelp

. Dane przekazywane są przez Użytkownika dobrowolnie, np. podczas

procesu Rejestracji Konta, są także zbierane automatycznie w późniejszym czasie, podczas korzystania

Użytkownika z Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem,

możliwości realizacji usług drogą elektroniczną, korzystania z Serwisu, a także zapewnienia bezpieczeństwa w

trakcie użytkowania. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie, a także usunięcie danych, uniemożliwi zawarcie umowy, realizację usług i

korzystania z Serwisu, co wiąże się z usunięciem istniejącego Konta Użytkownika.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu

nadzorczego, którym jest Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

  • 1 Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na stronach internetowych Serwisu, automatycznie zbierane zostają dane dotyczące wizyty i

interakcji z Serwisem, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz wszelkie inne dane jakie wymagane

są przez obecne przepisy prawa. Te informacje zbierane są od wszystkich, bez wyjątku, osób korzystających z

Serwisu. Dodatkowo pobierane są informacje z plików cookies.

  • 2 Pliki Cookies

Pliki Cookies, tzw. “ciasteczka”, to pliki przechowujące dane o Użytkowniku, przechowywane na komputerze lub

innym urządzeniu tego Użytkownika, za pomocą którego łączy się z Serwisem. Cookies zawierają informacje o

sesji, nazwie domeny, czas ich ważności, unikalny numer. Nie zawierają danych osobowych.

Serwis używa trwałych ciasteczek w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu i Usług, np. aby potwierdzić

czy Użytkownik jest zalogowany. Te ciasteczka nie zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może

usunąć lub zablokować takie ciasteczko za pomocą ustawień przeglądarki, jednak spowoduje to nieprawidłowe

działanie Serwisu. Użytkownik dokonuje zatem takiej decyzji na własną odpowiedzialność.

  • 3 Dane zbierane podczas rejestracji

Aby móc w pełni korzystać z funkcji Serwisu, Użytkownik może dokonać Rejestracji. Podczas Rejestracji pobierane

są automatycznie takie dane jak adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa domeny. Pozostałe dane podawane są

dobrowolnie przez Użytkownika i należą do nich adres email, miejsce zamieszkania, płeć oraz data urodzenia.

Rejestracja w Serwisie objęta jest jednorazową opłatą, której dokonać można m.in. poprzez wysłanie płatnej

wiadomości tekstowej SMS. W tym wypadku operator płatności przekazuje Serwisowi numer telefonu, z którego

dokonana została opłata.

Przy Rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

  • 4 Osoby poniżej osiemnastego roku życia

1

Właściciel nie zbiera lub domaga się świadomie informacji personalnych od jakiejkolwiek osoby poniżej

osiemnastego roku życia; nie zezwala także takiej osobie na Rejestrację.

2

Jeśli Użytkownik ma poniżej 18-stu lat, nie wolno mu rejestrować się w Serwisie czy też dostarczać jakichkolwiek

informacji o sobie, włączając w to imię, adres, numer telefonu czy też adres email.

3

Żadna osoba poniżej 18-go roku życia nie może udostępniać informacji Właścicielowi i Administratorowi,

umieszczać ich w Serwisie i przekazywać ich za jego pomocą w jakikolwiek sposób.

 

Categories: